GRUPA INWESTYCYJNA HOSSA SA

ul. Władysława IV 43

81-395 Gdynia
tel. /fax 58 620 76 69

e-mail: info@hossa.gda.pl


Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; Rejestr Przedsiębiorców Nr KRS 0000006925; REGON 190358085; NIP 586-02-20-726; Kapitał własny: 143 900 000 zł*, kapitał wpłacony: 2 200 000 zł, kapitał zakładowy: 2 200 000 zł (*stan na dzień 30.11.2010).

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych. Dz. U nr 133 poz. 833. Administratorem danych jest firma Grupa Inwestycyjna Hossa S.A.*
Wyślij


*Wymagane